Záchytné systémy proti pádu osob VERTIC

INEXIT ve spolupráci s firmou Singing Rock, která patří již několik let mezi přední světové výrobce osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky, nabízí realizací záchytných systémů proti pádu osob z výšky.

Záchytné systémy proti pádu osob jsou trvale instalovaná zařízení, která slouží k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Instalují se na střechách budov, ochozech, stožárech, komínech, ve výrobních halách apod., prostě všude tam, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to, jak často k němu dochází. Podle způsobu použití se záchytný systém dělí na horizontální, vertikální nebo kombinované. Díky značné variabilitě dostupných řešení je možné záchytné systémy instalovat nejenom na budovy připravované k výstavbě, ale rovněž na stavby již existující. Zajištění ochrany osob pracujících ve výškách odpovídajícími prostředky ukládají zaměstnavatelům a majitelům budov evropské i národní legislativní normy. Použití záchytných systémů proti pádu osob je jedním z možných řešení.

Nabízíme svým klientům komplexní služby v oblasti záchytných systémů. Ačkoliv nejsme přímými výrobci žádného ze záchytných systémů, jsme schopni dodat řešení předních světových producentů. Naším hlavním dodavatelem záchytných systémů je francouzská společnost VERTIC spadající pod Delta Plus Systems.

Realizace projektu záchytného systému proti pádu osob ze strany naší společnosti spočívá v několika na sebe navazujících krocích:

  1. zjištění požadavků klienta, tedy konkrétního účelu, předpokládaného způsobu použití systému, zamýšleného počtu pracovníků, kteří budou systém používat atd.
  2. analýza rizik, navržení vhodného systému a metodiku pohybu a práce řešíme vždy pro konkrétní projekt.
  3. návrh řešení, konzultace s dodavateli, upřesňování technických detailů, zákaznický servis na míru, cenová tvorba a poskytnutí veškerých podkladů, potřebných pro realizaci (výkresová dokumentace).
  4. montáž systémů je zajišťována techniky INEXITu, kteří jsou proškolení a mají na tyto montáže certifikaci.

Nabídku záchytných systémů dělíme do dvou základních kategorií, které se v praxi často prolínají a kombinují:

Zajistíme rovněž nezbytné prostředky osobní ochrany proti pádu z produkce Singing Rock (zachycovací postroje, tlumiče pádu, lanyardy, karabiny apod.), bez kterých není možné záchytný systém používat. Samozřejmou součástí dodávky jsou školení příslušných pracovníků – uživatelů systému, pravidelné revize a servis systému, které jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy.

Naši odborníci jsou připraveni představit vám jednotlivé nabízené systémy, podrobně vás seznámit s širokými možnostmi použití záchytných systémů a navrhnout optimální řešení na základě vašich konkrétních požadavků. Mezi naše klienty se řadí například ČEZd, Škoda Transportation, Dopravní podnik města Brna, společnost Faurecia nebo Pražská energetika ad. Najdeme vhodné řešení i pro vás.

Máte zájem o konzultaci?

Ozvěte se nám a my pro Vás vymyslíme to nejlepší řešení.